Indkøbskurv

Når du handler på City Horsens Online, handler du med de enkelte butikker og spisesteder i Horsens. Du skal derfor betale dine varer til de enkelte butikker og spisesteder - nøjagtig som hvis du handlede fysisk ude i byen.

Du vil derfor her i indkøbskurven se dine køb fordelt på de forskellige butikker og spisesteder, hvor du har handlet. Husk at tjekke ud hvert sted, så du får alle dine varer hjem.

Når du tjekker ud i en butik, viderestilles du til information om, hvordan du betaler til butikken med Mobile Pay. Har du bestilt varer i andre butikker, kan du derefter klikke dig tilbage til din indkøbskurv, hvor du kan tjekke ud i den/de øvrige butikker også.

Når du har tjekket ud, modtager du en mail med den information, der er blevet afsendt til den/de enkelte butik(ker). Denne mail samt din digitale kvittering for overførslen i din Mobile Pay app, skal du bruge, hvis du vil klage eller ønsker at refundere dit produkt. 

Der er ingen varer i din indkøbskurv

Se vores tilbud

Gennemfør ordre –

Betal ordre –

Beløb: kr. betales til MobilePay:

Når du har betalt, går butikken i gang med at behandle din bestilling.
Hold øje med din indbakke, hvor du inden længe modtager en bestillingsbekræftelse.

bubble